• Home
 • ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik
için bu koşul aranmaz.     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,
dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya
isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak
deftere kaydedilir.     1-Derneğin asıl üyeleri, derneğin genel kurulca seçilmiş olan
ve yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen
kişilerdir.     2- Derneğin yönetim kurulu kararları geçerlidir. Üyeler
hak talep edemez.     3- Derneğe üye olan kişiler mevcut yönetim kurulu
onaylarsa kurucu üyeler içinde yer alabilirler.     4-Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış
bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul
edilebilir.     5- Üye olmak için genel kurulda belirlenen üyelik giriş ve
üyelik aidatı derneğe belirtilen sürelerde ödenmek zorundadır .     6- Moda tasarım ,tekstil ,hazır giyim ve sektörle ilgili
alanlarda eğitim gören kişiler eğitim süreleri bitene kadar derneğe
eğitim gördüklerine dair , eğitim gördükleri kurumdan belge getirmek
kaydı ile

 üyelik ücreti ödemeden üye olabilirler     7- Derneğin şubesi açıldığında da dernek merkezinde kayıtlı
bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik
müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme
işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün
içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

     Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten
çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş
borçlarını sona erdirmez,ve üyelik için ödediği giriş ve üye olduğu
sürece ödediği aidatları  geri iade edilemez, üye olan herkes dernek
tüzüğünde belirtilen üye olma şartlarını kabul etmiş sayılır,
üyelikten ayrılmak isteyen kişi derneğe yazılı bildirimle üyelikten
ayrılmak istediğini belirtmek zorundadır ,belirtmediği ay aidatları da
kendisinden alınır.

Üyelikten Çıkarılma

     Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

     1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

     2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

     3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

     4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

     5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu
kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

     Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden
silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.