top of page

Üyelik

MTB'YE ÜYE OLMANIN FAYDALARI

  1. Eşsiz Ağ ve İşbirlikleri: MTB üyeliği, moda tasarımcılarına geniş bir profesyonel ağ sunar. MTB, sektördeki diğer başarılı tasarımcılar, moda markaları, medya kuruluşları ve endüstri liderleriyle işbirliği yapmanızı sağlar. Bu sayede, yeni iş fırsatları keşfedebilir, projelerde yer alabilir ve gelecekteki işbirlikleri için önemli bağlantılar kurabilirsiniz.

  2. Eğitim ve Gelişim Fırsatları: MTB, üyelerine moda tasarımı alanında sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Özel seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar gibi etkinlikler aracılığıyla, tasarım becerilerinizi geliştirebilir, yeni trendleri takip edebilir ve sektördeki en son yenilikler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu şekilde, kariyerinizi ileriye taşımak için gereken bilgi ve becerilere sahip olursunuz.

  3. Pazarlama ve Tanıtım Desteği: MTB üyeleri, tasarımlarını ve markalarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için önemli fırsatlara sahiptir. MTB tarafından düzenlenen etkinliklerde, moda haftalarında ve defilelerde tasarımlarınızı sergileyebilir, medya ve sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, MTB'nin geniş medya ağı ve dijital platformları sayesinde markanızın görünürlüğünü artırabilirsiniz.

  4. İnovasyon: MTB, moda sektöründe inovasyon ve yenilikçilik odaklı projelere önem verir. Üyelerine, yeni teknolojileri ve ileri üretim yöntemlerini keşfetme fırsatı sunar. Bu sayede, sınırları zorlayan tasarımlar ve sürdürülebilir üretim modelleri gibi yenilikçi projelerde yer alabilirsiniz. MTB'nin vizyonuyla uyumlu olarak, sektörde ilham verici ve geleceğe yönelik çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz.

  5. Uluslararası Platformlara Erişim: MTB, uluslararası moda sahnesine giriş yapmak isteyen tasarımcılara büyük fırsatlar sunar. Uluslararası işbirlikleri, moda fuarları ve etkinlikler gibi platformlarda yer alabilir, dünya çapında tanınmış markalar ve tasarımcılarla etkileşimde bulunabilirsiniz. Bu, küresel bir marka oluşturmanız ve uluslararası bir kitleye ulaşmanız için değerli bir fırsattır.

MTB üyeliği ile moda tasarımcıları, sektördeki mevcut trendlere ayak uydurabilir, büyüme fırsatları yakalayabilir ve kariyerlerini ileriye taşıyabilir. Bu kuruluşa üye olarak, tasarım yeteneklerinizi geliştirme, tanıtımınızı artırma ve moda dünyasında güçlü bir varlık oluşturma şansına sahip olursunuz.

NEDEN ÜYE OLMALIYIM?

Bilindiği gibi çoğu dernek ilgili sektörde çalışanlara yararlı olmaktan ziyade dernek yöneticilerine çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Ancak Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği birinci önceliğini sektör çalışanlarına vermektedir. Eğer üye olursanız kendi başınıza çok uzun zaman ve çaba sarf ederek elde edebileceğiniz aşağıdaki avantajlara derneğin kurumsal kimliği sayesinde sahip olacaksınız:

1-            Mesleki kurumsal kimlik kazanımını sağlayabileceksiniz. Dernek Üyeliğiyle kazanılmış olan kurumsal kimlik sayesinde, sektörde kurumsal projeler ve tasarımla ilgili etkinliklerde yer

alabilirsiniz.

2-           Sektörü daha yakından tanıyabilecek ve değerlendirme yapabileceksiniz.

3-           Sektörü tanıyacak ve iş çevrenizi genişletebileceksiniz. Derneğin sektörle ilgili yapacağı ve yapmakta olduğu faaliyetlerde üye olarak yer almak sektörü tanımayı, iş tecrübesini arttırmayı ve iş çevresini genişletmeyi sağlar.

4-           Ad veya marka bilinirliğinizi artacak. Dermek üyeliğiyle derneğimizin yapacağı defile ve sunumlarla mesleki kimliğinizi tanıtabilir, adınızı ya da markanızı daha geniş çevrelere

gösterme imkânı  elde edebilirsiniz.

5-           İş ile ilgili konularda uzmanlardan bilgi alabilecek ve uzmanlarla uygulama aşamasına geçebileceksiniz. Sektörde markanızla ilgili çalışan profesyonel veya iş gücü ihtiyacınızı karşılayacak yeni kişilerle iş bağlantıları kurabilir, zaman kaybı yaşamadan tasarım ekibinizi oluşturabilirsiniz.

6-           Mesleki bilgilerinizi geliştirecek ve bunları uygulanabilir hale getireceksiniz. Sektörle ilgili gereksinim duyduğunuz   her  türlü mesleki bilgiye ulaşabilirsiniz.

7-           Derneğin yaptığı çalışmalarda yer alabileceksiniz. Yapılacak toplantılarda meslektaşlarınız ve meslekle ilgili her kişiyle birebir iletişim kurabilirsiniz.

8-           Fuar, defile, markalaşma ve eğitim konularında adınızla veya markanızla yer alabileceksiniz. Anlaşmalı olduğumuz, sektörle ilgili fuarlarda,  dernek standımızda yer alabilir, tasarım ürünlerinizi  tanıtabilirsiniz.

9-           Derneğimizin sektör ve üyeler için hazırladığı    projelerden faydalanabilirsiniz.

10-         Ulusal ve uluslararası alanda ad veya markanızı tanıtabilecek ve networkünüzü genişletebileceksiniz. 

11-         Markalaşma, tescil, hukuksal konular, sektörel çevre ve iş hacmi için uzmanlarla oluşturduğumuz birimlerden yararlanabileceksiniz.

DERNEĞİMİZE ÜYE OLMANIN KOŞULLARI

Derneğe üyelik işlemleri ile ilgili mevzuat aşağıda verilmiştir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

               Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

               Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyelerin hakları ve görevleri aşağıda açıklanmıştır:

          1-  Derneğin asıl üyeleri, derneğin genel kurulca seçilmiş olan ve yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

          2- Derneğin yönetim kurulu kararları geçerlidir. Üyeler hak talep edemez.

          3- Derneğe üye olan kişiler mevcut yönetim kurulu onaylarsa kurucu üyeler içinde yer alabilirler.

          4- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         5- Üye olmak için genel kurulda belirlenen üyelik giriş ve üyelik aidatı  derneğe belirtilen sürelerde ödenmek zorundadır.

         6- Moda tasarım, tekstil, hazır giyim ve sektörle ilgili alanlarda eğitim gören kişiler eğitim süreleri bitene kadar derneğe eğitim gördüklerine dair, eğitim gördükleri kurumdan belge getirmek kaydı ile üyelik ücreti ödemeden üye olabilirler.

         7-Derneğin şubesi açıldığında da dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

               Üyelikten Çıkma

               Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez ve üyelik için ödenen giriş ve üye olduğu sürece ödenen aidatları iade edilemez, üye olan herkes dernek tüzüğünde belirtilen üye olma şartlarını kabul etmiş sayılır. Üyelikten ayrılmak isteyen kişi derneğe yazılı bildirimle üyelikten ayrılmak istediğini belirtmek zorundadır, belirtmediği ay aidatları da kendisinden alınır.

               Üyelikten Çıkarılma

               Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

               1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

               2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

               3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

               4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

               5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

               Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİMİZE ÜYE OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ  İÇİN;

Kimlik fotokopisi  (Renkli )

2 adet vesikalık fotoğraf

Öğrencilik belgesi( Eğitim aldığı kurumdan)

Yazılı üyelik dilekçesi ( Dernek tarafından gönderilir.)

Üyelik sözleşmesi  ( Dernek tarafından gönderilir.)

Adli sicil kaydı

BİREYSEL ÜYELİK İÇİN;

Kimlik fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Diploma fotokopisi

Yazılı üyelik dilekçesi (Dernek tarafından gönderilir.)

Üyelik sözleşmesi  (Dernek tarafından gönderilir.)

Adli sicil kaydı

TÜZEL ÜYELİK İÇİN;

Ticaret Sicil Kaydı,

Vergi levhası ve ticaret odası faaliyet belgesi

Temsilciye ait imza sirküleri

Kimlik fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf  

Temsilcinin adli sicil kaydı    

                  

ÜYELİK AİDATI:

DERNEĞİMİZİN ÜYELİK AİDATI VE ÖDEME ŞEKLİ

Dernek Giriş Aidatı 2000 TL (Üyelik girişinde bir kereye mahsus alınmaktadır.)

Dernek Aylık Aidatı 50 TL   (12 ay boyunca alınmaktadır.)

Dernek yıllık Üyelik aidatı 600 TL’DİR.

Not: İlk yıl toplam 2600 TL ödenir, diğer yıllar yılda sadece 600 TL ödenir.

Ödemelerinizi Derneğimizin banka hesabına yapabilirsiniz. Dekontunuzu lütfen saklayınız.

EĞİTİM AŞAMASINDA TASARIMCIYA DESTEK: Moda tasarım, tekstil, hazır giyim ve sektörle ilgili alanlarda eğitim gören kişiler eğitim süreleri bitene kadar derneğe eğitim gördüklerine dair, eğitim gördükleri kurumdan belge getirmek kaydı ile üyelik ücreti ödemeden üye olabilirler.

Üyelik arşivinde biriken aday başvuruları ayda bir gerçekleşen dernek yönetim kurulunda gündeme alınarak, üye adayı değerlendirilir. Yönetim kuruluna üye adayından istenilen belgeler ve kişisel tasarım hayatını yazılı olarak bildirmesi istenir. Yapılan bu incelemeden sonra yönetim kurulunda  üye adayı için oylama yapılır. Oy çoğunluğuna göre üyeliği kabul edilir veya reddedilir.

 

bottom of page